Preklad denunciation

Preklad slova denunciation z angličtiny do slovenčiny:


denunciation
udavačstvo
udanie
denunciácia
verejné odsúdenie
vypovedanie zmluvy
odsúdenie, verejné
zrušenie

Ako použiť slovo denunciation vo vetách:

“written notice of denunciation
“in unmistakable denunciation, though”


denunciation synonymum:

denunciation
🔄
denouncement

História a aktuálnosť slova denunciation:

slovo denunciation


Asociatívne výrazy:

denunciation
🔄
excoriation
🔄
diatribe
🔄
fulmination
🔄
broadside
🔄
philippic
🔄
tirade
🔄
damnation
🔄
condemnation
🔄
curse
🔄
execration