Preklad detent

Preklad slova detent z angličtiny do slovenčiny:


detent
blokovanie
aretácia
uzavretie
zrážka
západka
blokovať
uzavrieť
aretovať
zarážkový
synchronizačný uzáver
synchronizačná guľka


detent synonymá:

detent
🔄
click
🔄
dog
🔄
pawl

História a aktuálnosť slova detent:

slovo detent