Preklad diaľkové ovládanie

Preklad slova diaľkové ovládanie zo slovenčiny do angličtiny:


diaľkové ovládanie
remote control


Používanie a aktuálnosť prekladu remote control:

slovo remote control