Preklad dinner party

Preklad slova dinner party z angličtiny do slovenčiny:


dinner party
večierok
banket

Ako použiť slovo dinner party vo vete:

“guests should never be late to a dinner party


dinner party synonymum:

dinner party
🔄
dinner

História a aktuálnosť slova dinner party:

slovo dinner party


Asociatívne výrazy:

dinner party
🔄
banquet
🔄
feast
🔄
beanfeast