Preklad dinner plate

Preklad slova dinner plate z angličtiny do slovenčiny:


dinner plate
plytký tanier
tanier


História a aktuálnosť slova dinner plate:

slovo dinner plate