Preklad dinner

Preklad slova dinner z angličtiny do slovenčiny:


dinner
obed
večera
hlavné jedlo dňa
hostina

Ako použiť slovo dinner vo vetách:

dinner hour”
dinner table”
“lunch or dinner nearly”
“guests should never be late to a dinner party”
“for dinner and cards”


dinner synonymum:

dinner
🔄
dinner party

História a aktuálnosť slova dinner:

slovo dinner


Asociatívne výrazy:

dinner
🔄
high tea
🔄
banquet
🔄
feast
🔄
beanfeast