Preklad discourtesy

Preklad slova discourtesy z angličtiny do slovenčiny:


discourtesy
nevychovanosť
neúcta
nezdvorilosť


discourtesy synonymá:

discourtesy
🔄
offensive activity
🔄
rudeness
🔄
offence
🔄
disrespect
🔄
offense

História a aktuálnosť slova discourtesy:

slovo discourtesy


Asociatívne výrazy:

discourtesy
🔄
derision
🔄
ridicule
🔄
indelicacy
🔄
insolence
🔄
affront
🔄
insult
🔄
presumption
🔄
rebuff
🔄
slight
🔄
boorishness
🔄
impoliteness