Preklad dispersion

Preklad slova dispersion z angličtiny do slovenčiny:


dispersion
rozptyl
rozohnanie
rozptyl dát
disperznosť
disperzný
dispergačný
rozptylový

Ako použiť slovo dispersion vo vetách:

dispersion of tax rates”
“the dispersion of the troops”
dispersion form, such as”


dispersion synonymá:

dispersion
🔄
distribution
🔄
diffusion
🔄
dissemination
🔄
scattering
🔄
dispersal

História a aktuálnosť slova dispersion:

slovo dispersion


Asociatívne výrazy:

dispersion
🔄
crop-dusting
🔄
spraying
🔄
complementary distribution
🔄
complementation
🔄
diaspora
🔄
diffusion
🔄
dissemination
🔄
innervation
🔄
scatter
🔄
spread
🔄
diaspora