Preklad ditto mark

Preklad slova ditto mark z angličtiny do slovenčiny:


ditto mark
opakovacie znamienko


ditto mark synonymum:

ditto mark
🔄
ditto

História a aktuálnosť slova ditto mark:

slovo ditto mark