Preklad DNA polymeráza

Preklad slova DNA polymeráza zo slovenčiny do angličtiny:


DNA polymeráza
DNA polymerase


Používanie a aktuálnosť prekladu DNA polymerase:

slovo DNA polymerase