Preklad dôležitý okamih

Preklad slova dôležitý okamih zo slovenčiny do angličtiny:


dôležitý okamih
juncture

Anglický preklad juncture sa používa aj vo význame:

spojovací bod
spojenie
styčný bod
spoj
švík
škára
kritický bod
chvíľa
kritický okamih
situácia
dotykový


juncture synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

critical point
🔄
mŕtvy bod
🔄
kritický bod
crossroads
🔄
križovatka
🔄
cestná križovatka
🔄
rázcestie
articulation
🔄
článkovanie
🔄
artikulácia
🔄
zrozumiteľnosť
🔄
dikcia
🔄
rozpoznatelnosť
🔄
poznateľnosť fonetických prvkov
join
🔄
spojenie
🔄
spojka
🔄
spojnica
🔄
väzba
🔄
zjednotenie
🔄
spojiť
joint
🔄
spoj
🔄
spojiť
🔄
spojenie
🔄
spojka
🔄
kĺb
🔄
šev
junction
🔄
spojenie
🔄
križovatka
🔄
prechod
🔄
spojovací bod
🔄
dotyk
🔄
uzol
occasion
🔄
prekážka
🔄
procesná ujma
🔄
príležitosť
🔄
vhodná doba
🔄
spôsobiť
🔄
zapríčiniť

Preklad slova dôležitý okamih použitý vo vetách:

“at this crucial juncture”
“at this juncture is”
“"Is this the appropriate juncture to speak the truth in that frank and candid way?"”
“at this critical juncture”
“adoption at this juncture”


Používanie a aktuálnosť prekladu juncture:

slovo juncture