Preklad dôležitý okamih

Preklad slova dôležitý okamih zo slovenčiny do angličtiny:


dôležitý okamih
juncture

Anglický preklad juncture sa používa aj vo význame:

spojovací bod
spojenie
styčný bod
spoj
švík
škára
kritický bod
chvíľa
kritický okamih
situácia
dotykový


juncture synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

critical point
🔄
mŕtvy bod
🔄
kritický bod
crossroads
🔄
križovatka
🔄
cestná križovatka
🔄
rázcestie
articulation
🔄
článkovanie
🔄
artikulácia
🔄
zrozumiteľnosť
🔄
dikcia
🔄
rozpoznatelnosť
🔄
poznateľnosť fonetických prvkov
join
🔄
spojenie
🔄
spojka
🔄
spojnica
🔄
väzba
🔄
zjednotenie
🔄
spojiť
joint
🔄
spoj
🔄
spojiť
🔄
spojenie
🔄
spojka
🔄
kĺb
🔄
šev
junction
🔄
spojenie
🔄
križovatka
🔄
prechod
🔄
spojovací bod
🔄
dotyk
🔄
uzol
occasion
🔄
prekážka
🔄
procesná ujma
🔄
príležitosť
🔄
vhodná doba
🔄
spôsobiť
🔄
zapríčiniť

Preklad slova dôležitý okamih použitý vo vetách:

“at this juncture is”
“"Is this the appropriate juncture to speak the truth in that frank and candid way?"”
“at this critical juncture”
“this juncture I would”
“at this crucial juncture”


Používanie a aktuálnosť prekladu juncture:

slovo juncture