Preklad doporučenie

Preklad slova doporučenie zo slovenčiny do angličtiny:


doporučenie
good word
recommendation
ref
reference
service
testimonial

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


good word synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

passport
🔄
pas
🔄
cestovný pas
🔄
preukaz
🔄
pasová
🔄
povolenie
🔄
priepustka

Preklad slova doporučenie použitý vo vetách:

“she put in a good word for me”
“her pleasant personality is already a recommendation”


Používanie a aktuálnosť prekladu good word:

slovo good word


Používanie a aktuálnosť prekladu recommendation:

slovo recommendation