Preklad dotovaný

Preklad slova dotovaný zo slovenčiny do angličtiny:


dotovaný
doped

Anglický preklad doped sa používa aj vo význame:

legovaný
zliatinový


doped synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

drugged
🔄
omámený
🔄
zdrogovaný

Preklad slova dotovaný použitý vo vetách:

“knocked out by doped wine”
“they doped his drink before robbing him”
“the doped whiskey down”
“was doped up for the operation”


Používanie a aktuálnosť prekladu doped:

slovo doped