Preklad dotovať

Preklad slova dotovať zo slovenčiny do angličtiny:


dotovať
allocate
endow
fund
subsidize

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

rozdeliť
vymerať
vymedziť
stanoviť
vykázať
vykazovať
pripísať
priradiť
poukázať
poukazovať
určiť


allocate synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

gift
🔄
dar
🔄
nadanie
🔄
talent
🔄
darovať
🔄
nadeliť
🔄
nádielka
empower
🔄
oprávniť
🔄
zmocniť
🔄
splnomocniť
🔄
splnomocňovať
🔄
autorizovať
invest
🔄
investovať
🔄
vložiť
🔄
vkladať
🔄
vydať
🔄
vydávať
🔄
obdariť
endue
🔄
obliecť
🔄
vybaviť
🔄
obdarovať
dower
🔄
vdovský podiel
🔄
podiel, vdovský
🔄
veno

Preklad slova dotovať použitý vo vetách:

“Member States may allocate”
“allocate rations for a week-long camping trip”
“and allocate necessary resources”
“Member State may allocate”
“allocate a room to be used for storage”


Používanie a aktuálnosť prekladu allocate:

slovo allocate


Používanie a aktuálnosť prekladu endow:

slovo endow