Preklad double-space

Preklad slova double-space z angličtiny do slovenčiny:


double-space
písať ob riadok


História a aktuálnosť slova double-space:

slovo double-space