Preklad dour

Preklad slova dour z angličtiny do slovenčiny:


dour
tvrdohlavý
hlavatý
urputný
tvrdošijný
zarytý
svojhlavý
zamračený
vážny

Ako použiť slovo dour vo vetách:

dour determination”
“face was a dour
“a dour, self-sacrificing life”
“was a dour gray”
“a dour determination”


dour synonymá:

dour
🔄
persistent
🔄
glum
🔄
saturnine
🔄
morose
🔄
grim
🔄
forbidding
🔄
glowering
🔄
pertinacious
🔄
dark
🔄
tenacious
🔄
sullen

História a aktuálnosť slova dour:

slovo dour