Preklad dour

Preklad slova dour z angličtiny do slovenčiny:


dour
tvrdohlavý
hlavatý
urputný
tvrdošijný
zarytý
svojhlavý
zamračený
vážny

Ako použiť slovo dour vo vetách:

“a dour determination”
“a dour man whose”
“was a dour gray”
“so dour, and melancholy”
“face was a dour


dour synonymá:

dour
🔄
morose
🔄
unyielding
🔄
moody
🔄
saturnine
🔄
grim
🔄
dark
🔄
forbidding
🔄
glum
🔄
tenacious
🔄
sullen
🔄
sour

História a aktuálnosť slova dour:

slovo dour