Preklad dour

Preklad slova dour z angličtiny do slovenčiny:


dour
tvrdohlavý
hlavatý
urputný
tvrdošijný
zarytý
svojhlavý
zamračený
vážny

Ako použiť slovo dour vo vetách:

“a dour, self-sacrificing life”
“a dour determination”
dour determination”
“the proverbially dour New England Puritan”
“so dour, and melancholy”


dour synonymá:

dour
🔄
morose
🔄
pertinacious
🔄
sullen
🔄
dark
🔄
sour
🔄
glum
🔄
unyielding
🔄
dogged
🔄
moody
🔄
saturnine
🔄
tenacious

História a aktuálnosť slova dour:

slovo dour