Preklad DPH

Preklad slova DPH zo slovenčiny do angličtiny:


DPH
VAT

Anglický preklad VAT sa používa aj vo význame:

IČO
daň z pridanej hodnoty


VAT synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

tub
🔄
sud
🔄
džbán
🔄
vedro
🔄
putňa
🔄
dieža
🔄
kaďa
ad valorem tax
🔄
daň ad valorem
🔄
daň z hodnoty
🔄
daň podľa hodnoty
value-added tax
🔄
daň z pridanej hodnoty

Preklad slova DPH použitý vo vetách:

“from VAT and therefore”
“indirect taxes and VAT”


Používanie a aktuálnosť prekladu VAT:

slovo VAT