Preklad drevá

Preklad slova drevá zo slovenčiny do angličtiny:


drevá
woods


woods synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

wood
🔄
drevo
🔄
les
🔄
hora
🔄
súdok
🔄
sud
🔄
drevený
forest
🔄
les
🔄
zalesniť
🔄
lesný
🔄
zalesnený
🔄
právo chovať zver na lovné účely

Preklad slova drevá použitý vo vetách:

“woods animals”
“a woods path”


Používanie a aktuálnosť prekladu woods:

slovo woods