Preklad drez s výlevkou

Preklad slova drez s výlevkou zo slovenčiny do angličtiny:


drez s výlevkou
sink

Anglický preklad sink sa používa aj vo význame:

klesnúť
klesať
výlevka
potopiť sa
zvesiť hlavu
padnúť
prepadať sa
skláňať sa
zatajiť
tajiť
znížiť sa


sink synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

swallow hole
🔄
ponor
cesspool
🔄
žumpa
🔄
stoka
cesspit
🔄
fekálny
🔄
kalový
🔄
žumpa
sump
🔄
žumpa
🔄
odpadová jama
🔄
spodné veko motora
🔄
olejová vaňa
drop down
🔄
odhodiť
🔄
odpadnúť
pass
🔄
prejsť
🔄
priechod
🔄
cesta
🔄
pas
🔄
prebehnúť
🔄
priebeh
lapse
🔄
chyba
🔄
omyl
🔄
padnúť
🔄
tok
🔄
zanedbanie
🔄
skĺznutie
settle
🔄
usadiť
🔄
urovnať
🔄
usadiť sa
🔄
vyrovnať sa
🔄
usporiadať
🔄
ustanoviť
go down
🔄
zísť
🔄
klesnúť
🔄
poklesnúť
🔄
spadnúť
🔄
klesať
🔄
zostúpiť
go under
🔄
klesnúť
🔄
zapadnúť
🔄
podľahnúť
🔄
potopiť sa
subside
🔄
zosadať
🔄
opadať
🔄
klesať
🔄
utíchnuť
🔄
utíchať
🔄
opadnúť
dip
🔄
úklon
🔄
sklon
🔄
inklinácia
🔄
namáčanie
🔄
prešmyk
🔄
pokles
slump
🔄
pokles
🔄
klesnúť
🔄
sadnutie
🔄
kríza
🔄
depresia
🔄
stagnácia
fall off
🔄
spadnúť
🔄
odpadnúť
🔄
poklesnúť
🔄
opadávať
🔄
ochabnúť
🔄
odcudziť sa
slide down
🔄
zosúvať sa
🔄
skĺznuť
🔄
šmyknúť sa
bury
🔄
pochovať
🔄
zakopať
🔄
zakopávať
🔄
zahrabať
🔄
zahrabávať
🔄
zapúšťať
sinkhole
🔄
prerábajúci podnik
drop
🔄
pád
🔄
kvapka
🔄
pokles
🔄
úbytok
🔄
vývod
🔄
odkaz

Preklad slova drez s výlevkou použitý vo vetách:

“sink a piling”
“we watched the leaky inner tube slowly sink”
“the bad news will sink markets around the world”
“sink a ship”
“the ocean is a sink for carbon dioxide”


Používanie a aktuálnosť prekladu sink:

slovo sink