Preklad dripstone

Preklad slova dripstone z angličtiny do slovenčiny:


dripstone
odkvapnica
kvapeľ


dripstone synonymá:

dripstone
🔄
hoodmould
🔄
hoodmold

História a aktuálnosť slova dripstone:

slovo dripstone