Preklad družstvo

Preklad slova družstvo zo slovenčiny do angličtiny:


družstvo
association
co-op
collective
company
contingent
cooperative
crew
file
pack
section
society
squad
squadron
stable
syndicate
team

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

združenie
zväz
spoločnosť
asociácia
spolok
jednota
spojenie
korporácia
cech
organizácia
združovanie


association synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

tie
🔄
viazanka
🔄
kravata
🔄
priviazať
🔄
puto
🔄
nerozhodný výsledok
🔄
reťaz
tie-up
🔄
viaznutie
🔄
uviaznutie
🔄
uväzovať
🔄
zväzovať
connection
🔄
prípoj
🔄
pripájanie
🔄
pripojenie
🔄
spájanie
🔄
vzťah
🔄
známosť
connexion
🔄
spoj
🔄
spojenie
🔄
súvislosť
🔄
kontext
🔄
pomer
🔄
príbuzný

Preklad slova družstvo použitý vo vetách:

“the host is not always injured by association with a parasite”
“there is a definite association of exercise with improved health”
“his association of his father with being beaten was too strong to break”
“you cannot be convicted of criminal guilt by association”
“"The media's association of visa overstayers with illegality is so strong and common as to shape public attitudes towards them"”


Používanie a aktuálnosť prekladu association:

slovo association