Preklad drvenie

Preklad slova drvenie zo slovenčiny do angličtiny:


drvenie
crush
crushing
disintegration
granulation
grinding
pulverization

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

tlačenica
rozdrvenie
tlčenie
drobenie
mačkať
rozmačkať
drviť
zdrviť
rozdrviť
rozmliaždiť
búrať


crush synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

jam
🔄
džem
🔄
lekvár
🔄
zaváranina
🔄
stlačenie
🔄
stisnutie
🔄
stisk
press
🔄
stisk
🔄
lis
🔄
tlačiť
🔄
tlačivo
🔄
zatlačiť
🔄
naliehať
puppy love
🔄
detská láska
calf love
🔄
láska v teľacích rokoch
infatuation
🔄
zaslepenosť
crunch
🔄
chrumkanie
🔄
vržďanie
🔄
rozhodujúci okamih
🔄
ekonomický nátlak
🔄
kríza vyvolaná určitým finančným tlakom
🔄
drviť
compaction
🔄
ubíjanie
🔄
stlačenie
🔄
zhutňovanie
🔄
proces kompaktnosti
🔄
stav kompaktnosti
🔄
kompresný
suppress
🔄
potláčať
🔄
zakazovať
🔄
skrývať
🔄
zadržiavať
🔄
tajiť
🔄
zatajovať
squash
🔄
rozdrviť
🔄
rozpučiť
🔄
gniaviť
🔄
vopchať
🔄
napchať sa
🔄
ovocná šťava
squelch
🔄
umlčať
🔄
rozdrviť
🔄
roztlačiť
🔄
potlačiť
🔄
čľapotať
🔄
čvachtať
mash
🔄
sečka
🔄
kaša
🔄
drviť
🔄
rozdrviť
🔄
miešanina
🔄
pomyje
squeeze
🔄
stisnutie
🔄
tlačenica
🔄
stlačiť
🔄
otlačok
🔄
zovrieť
🔄
vytlačiť
beat
🔄
biť
🔄
uderiť
🔄
udierať
🔄
tĺcť
🔄
klepať
🔄
zvrátiť
beat out
🔄
vykovať
🔄
vytepať
🔄
sformovať
🔄
vysiliť
🔄
udusiť
🔄
vybubnovávať
shell
🔄
lastúra
🔄
ulita
🔄
vylúpnuť
🔄
lúpať sa
🔄
mušľa
🔄
schránka
trounce
🔄
vyhrešiť
🔄
poraziť
🔄
zmlátiť
🔄
vybiť
vanquish
🔄
poraziť
🔄
zvíťaziť
🔄
premôcť
🔄
zdolať
🔄
potlačiť
🔄
prekonať
smash
🔄
rozbiť
🔄
roztrieštiť
🔄
rozbitie
🔄
smeč
🔄
smečovať
🔄
rozdrviť
demolish
🔄
rúcať
🔄
zrúcať
🔄
búrať
🔄
demolovať
🔄
zničiť
🔄
zváľať
break down
🔄
zrúcať
🔄
strhnúť
🔄
zrútiť sa
🔄
predvalcovať
🔄
rozložiť
🔄
rozvrstvovať
quelling
🔄
premáhajúci
stifling
🔄
nedýchateľný
🔄
dusný
🔄
sparný
suppression
🔄
potlačenie
🔄
prekonanie
🔄
odrušenie
🔄
tlmenie hluku
🔄
represia
🔄
zamlčanie
devastating
🔄
zničujúci
🔄
pustošivý
🔄
katastrofálny
🔄
zdrvujúci

Preklad slova drvenie použitý vo vetách:

“a crush of spectators”
“crushing test at the”
“what was a crushing”
“and crushing him beneath”
“more than just crushing”


Používanie a aktuálnosť prekladu crush:

slovo crush


Používanie a aktuálnosť prekladu crushing:

slovo crushing