Preklad drvený štrk

Preklad slova drvený štrk zo slovenčiny do angličtiny:


drvený štrk
chipping

Anglický preklad chipping sa používa aj vo význame:

vyštrbovanie
triedenie
odsekávanie
vylomenie
sekanie
opukávanie
štiepanie
vylamovane
vytriedenie
robenie triesok
lámajúci


chipping synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

chip
🔄
trieska
🔄
íver
🔄
konfeta
🔄
črepina
🔄
úlomok
🔄
štiepka

Preklad slova drvený štrk použitý vo vete:

“fire chipping at the”


Používanie a aktuálnosť prekladu chipping:

slovo chipping