Preklad dutinka

Preklad slova dutinka zo slovenčiny do angličtiny:


dutinka
tube
vacuole

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

trúbka
trubica
rúra
hadica
londýnske metro
rúrka
potrubie
hadička
skúmavka
tunel
podzemná dráha


tube synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

vacuum tube
🔄
elektrónka
thermionic tube
🔄
žeravená elektrónka
electron tube
🔄
elektrónka
pipe
🔄
rúra
🔄
privádzať potrubím
🔄
rúrka
🔄
dátovod
🔄
rúrový
🔄
potrubný
metro
🔄
podzemná dráha
underground
🔄
podzemný
🔄
pod zemou
🔄
podzemná dráha
🔄
podzemie
🔄
v podzemí
🔄
tajný
subway
🔄
metro
🔄
podchod
🔄
podzemná dráha
🔄
podzemná cesta
🔄
podjazd

Preklad slova dutinka použitý vo vetách:

“in Paris the subway system is called the `metro' and in London it is called the `tube' or the `underground'”
“inside Paris, they used to tube mail”
“what's on the tube?”
“a bronchial tube”


Používanie a aktuálnosť prekladu tube:

slovo tube


Používanie a aktuálnosť prekladu vacuole:

slovo vacuole