Preklad DVD disk

Preklad slova DVD disk zo slovenčiny do angličtiny:


DVD disk
DVD

digital-video disk


DVD synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

videodisc
🔄
disk s videozáznamom
🔄
obrazový disk

Preklad slova DVD disk použitý vo vetách:

“and almost all DVD”
“proceedings on DVD - ROMs”


Používanie a aktuálnosť prekladu DVD:

slovo DVD