Preklad dvojrad

Preklad slova dvojrad zo slovenčiny do angličtiny:


dvojrad
rank

Anglický preklad rank sa používa aj vo význame:

stupeň
úroveň
zaradiť
trieda
kategória
klasifikovať
usporiadať
rad
oceniť sa
živý
skupina


rank synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

egregious
🔄
vynikajúci
🔄
vyložený
🔄
smutne známy
🔄
pozoruhodný
🔄
zvláštny
🔄
známy, smutne
flagrant
🔄
ohavný
🔄
krikľavý
🔄
nápadný
🔄
flagrantný
🔄
zrejmý
glaring
🔄
trápny
🔄
do očí bijúci
🔄
oslňujúci
🔄
nápadný
🔄
krikľavý
🔄
oslnivý
gross
🔄
veľtucet
🔄
hrubý
🔄
celok
🔄
brutto
🔄
plný
🔄
sumárny
absolute
🔄
absolútny
🔄
absolútne
🔄
úplný
🔄
neobmedzený
🔄
zvrchovaný
🔄
naprostý
downright
🔄
priamy
🔄
naprostý
🔄
vyslovený
out-and-out
🔄
úplný
🔄
bezchybný
🔄
dokonalý
🔄
skrz naskrz
🔄
ďaleko
🔄
neporovnateľne
right-down
🔄
vyložený
sheer
🔄
číry
🔄
odkláňať sa
🔄
odchýlka
🔄
úplný
🔄
príkro
🔄
strmo
social status
🔄
sociálne postavenie
membership
🔄
členstvo
🔄
členská základňa
🔄
členovia
🔄
počet členov
🔄
členský
🔄
členská
range
🔄
horský hrebeň
🔄
rozsah
🔄
zoradiť
🔄
rozpätie
🔄
interval
🔄
hranice
order
🔄
objednávka
🔄
poradie
🔄
objednať
🔄
objednávať
🔄
rozkazovať
🔄
usporiadať
grade
🔄
stupeň
🔄
triediť
🔄
odstupňovať
🔄
kvalita
🔄
trieda
🔄
hodnosť
place
🔄
miesto
🔄
umiestniť
🔄
ponechať
🔄
ustanoviť
🔄
deponovať
🔄
investovať
rank and file
🔄
mužstvo
🔄
jednoduchí vojaci
rate
🔄
rýchlosť
🔄
intenzita
🔄
určiť
🔄
hodnotiť
🔄
množstvo
🔄
trieda
crying
🔄
kričiaci
🔄
naliehavý
🔄
neodkladný
🔄
do neba volajúci
🔄
plač
🔄
nárek

Preklad slova dvojrad použitý vo vetách:

“the strike was supported by the union rank and file”
“your rank, but alas”
“Your name and rank”
“name or rank, but”
“rank jungle vegetation”


Používanie a aktuálnosť prekladu rank:

slovo rank