Preklad dvojradový

Preklad slova dvojradový zo slovenčiny do angličtiny:


dvojradový
double-breasted


Preklad slova dvojradový použitý vo vetách:

“double-breasted suit”
“double-breasted jacket”
“a double-breasted suit”


Používanie a aktuálnosť prekladu double-breasted:

slovo double-breasted