Preklad dvojrezný

Preklad slova dvojrezný zo slovenčiny do angličtiny:


dvojrezný
double-edged

dvojsečný


Preklad slova dvojrezný použitý vo vetách:

“double-edged praise”
“a double-edged blade”
“combat troops with a double-edged mission”