Preklad eaglet

Preklad slova eaglet z angličtiny do slovenčiny:


eaglet
mladý orol


História a aktuálnosť slova eaglet:

slovo eaglet