Preklad Eduard Vyznávač

Preklad slova Eduard Vyznávač zo slovenčiny do angličtiny:


Eduard Vyznávač
Edward the Confessor


Používanie a aktuálnosť prekladu Edward the Confessor:

slovo Edward the Confessor