Preklad Eduard

Preklad slova Eduard zo slovenčiny do angličtiny:


Eduard
Edward


Preklad slova Eduard použitý vo vetách:

“Edward threw himself on”
“renowned historian Edward Gibbon”


Používanie a aktuálnosť prekladu Edward:

slovo Edward