Preklad Eduard

Preklad slova Eduard zo slovenčiny do angličtiny:


Eduard
Edward


Preklad slova Eduard použitý vo vetách:

“and my brother Edward”
“is not so, Edward”


Používanie a aktuálnosť prekladu Edward:

slovo Edward