Preklad Egypťan

Preklad slova Egypťan zo slovenčiny do angličtiny:


Egypťan
Egyptian

Anglický preklad Egyptian sa používa aj vo význame:

egyptský
egyptská
egyptské


Preklad slova Egypťan použitý vo vetách:

“Egyptian society and to”
“tensions in Egyptian society”


Používanie a aktuálnosť prekladu Egyptian:

slovo Egyptian