Preklad Egypťan

Preklad slova Egypťan zo slovenčiny do angličtiny:


Egypťan
Egyptian

Anglický preklad Egyptian sa používa aj vo význame:

egyptský
egyptská
egyptské


Preklad slova Egypťan použitý vo vetách:

“and killed two Egyptian”
“Egyptian Constitution guarantees freedom”


Používanie a aktuálnosť prekladu Egyptian:

slovo Egyptian