Preklad EHK-OSN pre Európu

Preklad slova EHK-OSN pre Európu zo slovenčiny do angličtiny:


EHK-OSN pre Európu
Economic Commission for Europe


Používanie a aktuálnosť prekladu Economic Commission for Europe:

slovo Economic Commission for Europe