Preklad EHS

Preklad slova EHS zo slovenčiny do angličtiny:


EHS
EEC
European Economic Community

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

Európske hospodárske spoločenstvo
elektronické riadenie motora
systém riadenia odparovania
systém odvetrania palivovej nádrže


EEC synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

common market
🔄
spoločný trh

Preklad slova EHS použitý vo vetách:

“EEC and replace them”
“EEC and in Article 20”


Používanie a aktuálnosť prekladu EEC:

slovo EEC


Používanie a aktuálnosť prekladu European Economic Community:

slovo European Economic Community