Preklad EKG

Preklad slova EKG zo slovenčiny do angličtiny:


EKG
cardiograph
ECG
electrocardiogram
electrocardiography

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

kardiograf


cardiograph synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

ballistocardiograph
🔄
balistokardiograf
cardiogram
🔄
kardiogram
🔄
EEG

Preklad slova EKG použitý vo vetách:

“ECG to measure your”
“ECG, and observations of”


Používanie a aktuálnosť prekladu cardiograph:

slovo cardiograph


Používanie a aktuálnosť prekladu ECG:

slovo ECG