Preklad elektronická charakteristika

Preklad slova elektronická charakteristika zo slovenčiny do angličtiny:


elektronická charakteristika
mapping

Anglický preklad mapping sa používa aj vo význame:

zobrazenie
kartografia
plánovanie
mapovanie pamäte
mapovanie
zobrazenie usporiadania pamäti
zobrazujúci
zostavenie charakteristiky


mapping synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

correspondence
🔄
korešpondencia
🔄
korešpodencia
🔄
súhlasnosť
🔄
písomný styk
🔄
písanie listov
🔄
súhlas
function
🔄
funkcia
🔄
činnosť
🔄
pôsobiť
🔄
pracovať
🔄
úloha
🔄
vykonávať funkciu
map
🔄
mapa
🔄
mapovať
🔄
zmapovať
🔄
plán
🔄
rozdelenie
🔄
tabuľka
mathematical function
🔄
matematické funkcie
single-valued function
🔄
jednoznačná funkcia

Preklad slova elektronická charakteristika použitý vo vetách:

“and the mapping of”
“and criteria for mapping”


Používanie a aktuálnosť prekladu mapping:

slovo mapping