Preklad Eliáš

Preklad slova Eliáš zo slovenčiny do angličtiny:


Eliáš
Elijah


Preklad slova Eliáš použitý vo vetách:

“about Elijah and Elisha”
“Elijah, since it seems”


Používanie a aktuálnosť prekladu Elijah:

slovo Elijah