Preklad embolic

Preklad slova embolic z angličtiny do slovenčiny:


embolic
embolický


História a aktuálnosť slova embolic:

slovo embolic