Preklad Engelmannov smrek

Preklad slova Engelmannov smrek zo slovenčiny do angličtiny:


Engelmannov smrek
Engelmann spruce


Používanie a aktuálnosť prekladu Engelmann spruce:

slovo Engelmann spruce