Preklad entrap

Preklad slova entrap z angličtiny do slovenčiny:


entrap
chytať
zadržiavať
chytiť do pasce

Ako použiť slovo entrap vo vetách:

entrap him in conversation”
“to entrap him in”


entrap synonymá:

entrap
🔄
snare
🔄
frame
🔄
trap
🔄
trammel
🔄
set up
🔄
ensnare

História a aktuálnosť slova entrap:

slovo entrap


Asociatívny výraz:

entrap
🔄
gin