Preklad Epikuros

Preklad slova Epikuros zo slovenčiny do angličtiny:


Epikuros
Epicurus


Používanie a aktuálnosť prekladu Epicurus:

slovo Epicurus