Preklad error

Preklad slova error z angličtiny do slovenčiny:


error
chyba
omyl
nepresnosť
odchýlka
priestupok
prehliadnutie
zisťovací
nedopatrenie

Ako použiť slovo error vo vetách:

“a typing error
“he saw the error of his ways”
“he was in error about the train times”
“an error of 5%”


error synonymá:

error
🔄
wrongdoing
🔄
fault
🔄
erroneous belief
🔄
erroneousness
🔄
computer error
🔄
mistake
🔄
misplay

História a aktuálnosť slova error:

slovo error


Asociatívne výrazy:

error
🔄
blot
🔄
smear
🔄
smirch
🔄
spot
🔄
stain
🔄
confusion
🔄
mix-up
🔄
incursion
🔄
miscalculation
🔄
misestimation
🔄
misreckoning