Preklad essential hypertension

Preklad slova essential hypertension z angličtiny do slovenčiny:


essential hypertension
primárna hypertenzia


essential hypertension synonymá:

essential hypertension
🔄
hyperpiesis
🔄
hyperpiesia

História a aktuálnosť slova essential hypertension:

slovo essential hypertension