Preklad evolučný

Preklad slova evolučný zo slovenčiny do angličtiny:


evolučný
evolutionary
evolutionist

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

vývojový


Preklad slova evolučný použitý vo vetách:

“evolutionary biology”
“evolutionary changes are not”
“evolutionary psychology and genetics”


Používanie a aktuálnosť prekladu evolutionary:

slovo evolutionary


Používanie a aktuálnosť prekladu evolutionist:

slovo evolutionist