Preklad exacerbation

Preklad slova exacerbation z angličtiny do slovenčiny:


exacerbation
roztrpčenie
dráždenie
podráždenie

Ako použiť slovo exacerbation vo vetách:

“his foolishness was followed by an exacerbation of their quarrel”
“may lead to exacerbation


exacerbation synonymum:

exacerbation
🔄
aggravation

História a aktuálnosť slova exacerbation:

slovo exacerbation