Preklad exacting

Preklad slova exacting z angličtiny do slovenčiny:


exacting
náročný
prísny
premrštený
požadovačný
prílišný

Ako použiť slovo exacting vo vetách:

“energy are extremely exacting
exacting rules are necessary”
“process is very exacting
“certain highly specialized xerophytes are extremely exacting in their requirements”
“These very exacting rules”


exacting synonymá:

exacting
🔄
strict
🔄
stern
🔄
exigent
🔄
fastidious

História a aktuálnosť slova exacting:

slovo exacting