Preklad external storage

Preklad slova external storage z angličtiny do slovenčiny:


external storage
vonkajšia pamäť
externá pamäť


external storage synonymá:

external storage
🔄
auxiliary storage
🔄
secondary storage

História a aktuálnosť slova external storage:

slovo external storage