Preklad facility

Preklad slova facility z angličtiny do slovenčiny:


facility
ľahkosť
obratnosť
možnosť
zariadenie
prostriedok
vybavenie
vlastnosť
príslušenstvo
zručnosť
príležitosť
výhoda
prístupnosť
poddajnosť
povoľnosť
príslušnosť
pomôcka
zariadenie na uľahčovanie
zariadenie na plnenie
pohotovosť

Ako použiť slovo facility vo vetách:

“the assembly plant is an enormous facility
“he was famous for his facility as an archer”
“"He was a mediocre student who had a facility for absorbing details without curiosity"”
“a cell phone with internet facility
“"a soldier who was expected to be able to fell a tree ... or build a bridge with equal facility"”


facility synonymá:

facility
🔄
adroitness
🔄
installation
🔄
deftness
🔄
adeptness
🔄
quickness
🔄
readiness

História a aktuálnosť slova facility:

slovo facility


Asociatívne výrazy:

facility
🔄
comfort station
🔄
convenience
🔄
public convenience
🔄
public lavatory
🔄
public toilet
🔄
restroom
🔄
toilet facility
🔄
wash room
🔄
airfield
🔄
field
🔄
flying field