Preklad familiarized

Preklad slova familiarized z angličtiny do slovenčiny:


familiarized
zoznámený

Ako použiť slovo familiarized vo vete:

familiarized themselves with her”


familiarized synonymá:

familiarized
🔄
familiarised
🔄
adjusted

História a aktuálnosť slova familiarized:

slovo familiarized