Preklad Faradayov

Preklad slova Faradayov zo slovenčiny do angličtiny:


Faradayov
Faraday
faraday


Používanie a aktuálnosť prekladu Faraday:

slovo Faraday


Používanie a aktuálnosť prekladu faraday:

slovo faraday